Tafelschikking

Een ovale directievergadertafel, een klassieke U-vorm, school- of theaterstijl : afhankelijk van Uw aantal doen wij U de nodige suggesties.